Surkhet (District)

From PlanetNepal

Jump to: navigation, search

Information

Sub divisions

Village DC p-codes for Surkhet district
Village DC Name P-code
Agrigaun 524 4 11 59 5 017
Awalching 524 4 11 59 5 012
Babiyachur 524 4 11 59 5 041
Bajedichaur 524 4 11 59 5 018
Betam 524 4 11 59 5 034
Bijora 524 4 11 59 5 035
Birendranagar Municipality 524 4 11 59 3 001
Chhinchu 524 4 11 59 5 002
Dahachaur 524 4 11 59 5 024
Dandakhali 524 4 11 59 5 022
Dasharathpur 524 4 11 59 5 004
Dharapani 524 4 11 59 5 027
Gadhi 524 4 11 59 5 045
Garpan 524 4 11 59 5 010
Ghatgaun 524 4 11 59 5 037
Ghoreta 524 4 11 59 5 015
Ghumkhahare 524 4 11 59 5 026
Gumi 524 4 11 59 5 025
Guthu 524 4 11 59 5 036
Hariharpur 524 4 11 59 5 048
Jarbuta 524 4 11 59 5 050
Kalyanpur 524 4 11 59 5 005
Kaphal Kot 524 4 11 59 5 016
Kaprichaur 524 4 11 59 5 023
Khanikhola 524 4 11 59 5 020
Kunathari 524 4 11 59 5 044
Lagam 524 4 11 59 5 033
Latikoili 524 4 11 59 5 030
Lekhparajul 524 4 11 59 5 001
Lekhpharsa 524 4 11 59 5 007
Maintara 524 4 11 59 5 028
Malarani 524 4 11 59 5 032
Mehelkuna 524 4 11 59 5 029
Neta 524 4 11 59 5 006
Pamka 524 4 11 59 5 011
Pokharikanda 524 4 11 59 5 043
Rajena 524 4 11 59 5 019
Ramghat 524 4 11 59 5 003
Ranibas 524 4 11 59 5 014
Ratudevistan 524 4 11 59 5 009
Sahare 524 4 11 59 5 031
Salkot 524 4 11 59 5 042
Satakhani 524 4 11 59 5 008
Taranga Ghat 524 4 11 59 5 047
Uttarganga 524 4 11 59 5 049
Vidyapur 524 4 11 59 5 039
Personal tools