Sindhuli (District)

From PlanetNepal

Jump to: navigation, search

Information

Sub divisions

Village DC p-codes for Sindhuli district
Village DC Name P-code
Amale 524 2 04 20 5 045
Arunthakur 524 2 04 20 5 007
Bahuntilpung 524 2 04 20 5 012
Balajor 524 2 04 20 5 028
Baseshwar 524 2 04 20 5 023
Bastipur 524 2 04 20 5 046
Beldhari 524 2 04 20 5 029
Bhadrakali 524 2 04 20 5 034
Bhimeshwar 524 2 04 20 5 036
Bhimsthan 524 2 04 20 5 030
Bhuvaneshwari Gwaltar 524 2 04 20 5 024
Bitijor Bagaincha 524 2 04 20 5 022
Dandiguranse 524 2 04 20 5 037
Dudhauli 524 2 04 20 5 008
Dudhbhanjyang 524 2 04 20 5 025
Hariharpurgadhi 524 2 04 20 5 039
Harsahi 524 2 04 20 5 013
Hatpate 524 2 04 20 5 031
Jalkanyachapauli 524 2 04 20 5 035
Jarayotar 524 2 04 20 5 032
Jhangajholi Ratmata 524 2 04 20 5 044
Jinakhu 524 2 04 20 5 014
Kakur Thakur 524 2 04 20 5 009
Kalpabrikshya 524 2 04 20 5 041
Kamalami Municipality 524 2 04 20 3 001
Kapilakot 524 2 04 20 5 040
Khangsang 524 2 04 20 5 001
Kusheshwar Dumja 524 2 04 20 5 050
Kyaneshwar 524 2 04 20 5 021
Lampantar 524 2 04 20 5 015
Mahadevdanda 524 2 04 20 5 003
Mahendra Ladabhir 524 2 04 20 5 010
Mahendrajhyadi 524 2 04 20 5 042
Netrakali 524 2 04 20 5 047
Nipane 524 2 04 20 5 033
Pipalmadi 524 2 04 20 5 043
Puranojhangajholi 524 2 04 20 5 052
Ranichuri 524 2 04 20 5 020
Ratanchur 524 2 04 20 5 026
Ratnawati 524 2 04 20 5 004
Shanteshwari Rampur 524 2 04 20 5 048
Sirthauli 524 2 04 20 5 016
Sitalpati 524 2 04 20 5 053
Sumnampokhari 524 2 04 20 5 006
Swalpathana 524 2 04 20 5 005
Tamajor 524 2 04 20 5 049
Tandi 524 2 04 20 5 011
Tinkanya 524 2 04 20 5 027
Tosarangkhola 524 2 04 20 5 018
Tribhuvan Ambote 524 2 04 20 5 017
Personal tools