Rupandehi (District)

From PlanetNepal

Jump to: navigation, search

Information

Sub divisions

Village DC p-codes for Rupandehi district
Village DC Name P-code
Adarsha Amuwa 524 3 09 48 5 023
Ama 524 3 09 48 5 033
Anandaban 524 3 09 48 5 016
Asurena 524 3 09 48 5 060
Bagauli 524 3 09 48 5 061
Betkuiya 524 3 09 48 5 062
Bhagaha 524 3 09 48 5 013
Bhagamanpur 524 3 09 48 5 034
Bisanpura 524 3 09 48 5 047
Bodabar 524 3 09 48 5 003
Bogadi 524 3 09 48 5 054
Butawal Municipality 524 3 09 48 3 002
Chhipagadh 524 3 09 48 5 004
Chhotkiramnagar 524 3 09 48 5 005
Chilhiya 524 3 09 48 5 017
Dayanagar 524 3 09 48 5 040
Devdaha 524 3 09 48 5 006
Dhakadhai 524 3 09 48 5 007
Dhamauli 524 3 09 48 5 041
Dudrakshya 524 3 09 48 5 048
Ekala 524 3 09 48 5 042
Gajedi 524 3 09 48 5 049
Gangobaliya 524 3 09 48 5 018
Gonaha 524 3 09 48 5 055
Harnaiya 524 3 09 48 5 025
Hattibanagai 524 3 09 48 5 052
Hattipharsatikar 524 3 09 48 5 020
Jogada 524 3 09 48 5 043
Kamhariya 524 3 09 48 5 069
Karahiya 524 3 09 48 5 001
Karauta 524 3 09 48 5 063
Kerwani 524 3 09 48 5 008
Khadwa Banagai 524 3 09 48 5 024
Khudabagar 524 3 09 48 5 035
Lumbini 524 3 09 48 5 036
Lumbini Development Area 524 3 09 48 9 001
Madhawaliya 524 3 09 48 5 019
Madhubani 524 3 09 48 5 037
Mainihawa 524 3 09 48 5 032
Majhagawa 524 3 09 48 5 056
Makrahar 524 3 09 48 5 002
Manmateriya 524 3 09 48 5 026
Manpakadi 524 3 09 48 5 028
Maryadpur 524 3 09 48 5 057
Padsari 524 3 09 48 5 015
Pajarkatti 524 3 09 48 5 009
Pakadisakron 524 3 09 48 5 058
Parroha 524 3 09 48 5 030
Patkhauli 524 3 09 48 5 010
Pharena 524 3 09 48 5 064
Pokharbhindi 524 3 09 48 5 011
Rayapur 524 3 09 48 5 066
Rohinihawa 524 3 09 48 5 067
Rudrapur 524 3 09 48 5 050
Sadi 524 3 09 48 5 045
Saljhundi 524 3 09 48 5 051
Saurahapharsatikar 524 3 09 48 5 029
Semara 524 3 09 48 5 059
Semlar 524 3 09 48 5 031
Shankarnagar 524 3 09 48 5 021
Siddhartha Nagar Municipality 524 3 09 48 3 001
Siktahan 524 3 09 48 5 012
Silautiya 524 3 09 48 5 068
Sipuha 524 3 09 48 5 038
Suryapura 524 3 09 48 5 046
Tenuhawa 524 3 09 48 5 039
Thumha Piprahawa 524 3 09 48 5 065
Tikuligadh 524 3 09 48 5 022
Wayarghat 524 3 09 48 5 053
Personal tools