Kabhrepalanchok (District)

From PlanetNepal

Jump to: navigation, search

Information

Sub divisions

Village DC p-codes for Kabhrepalanchok district
Village DC Name P-code
Anekot 524 2 05 24 5 067
Balthali 524 2 05 24 5 051
Baluwa Pati Naldhun 524 2 05 24 5 059
Baluwadeubhumi 524 2 05 24 5 077
Banepa Municipality 524 2 05 24 3 003
Bekhsimle Ghartigaon 524 2 05 24 5 086
Bhimkhori 524 2 05 24 5 025
Bhugdeu Mahankalchaur 524 2 05 24 5 032
Bhumlutar 524 2 05 24 5 075
Birtadeurali 524 2 05 24 5 003
Boldephadiche 524 2 05 24 5 011
Budhakhani 524 2 05 24 5 027
Chalalganeshsthan 524 2 05 24 5 047
Chandeni Mandan 524 2 05 24 5 068
Chaubas 524 2 05 24 5 076
Chauri Pokhari 524 2 05 24 5 042
Chyamrangbesi 524 2 05 24 5 052
Chyasingkharka 524 2 05 24 5 053
Dapcha Chatraebangha 524 2 05 24 5 035
Dapcha Khanalthok 524 2 05 24 5 036
Daraunepokhari 524 2 05 24 5 037
Devitar 524 2 05 24 5 069
Dhulikhel Municipality 524 2 05 24 3 001
Dhungkharka Bahrabisae 524 2 05 24 5 054
Dolalghat 524 2 05 24 5 078
Gairi Bisauna Deupur 524 2 05 24 5 060
Ghartichhap 524 2 05 24 5 028
Ghusenisiwalaye 524 2 05 24 5 004
Gokule 524 2 05 24 5 029
Gotpani 524 2 05 24 5 005
Hoksebazar 524 2 05 24 5 079
Jaisithok Mandan 524 2 05 24 5 070
Jyamdi Mandan 524 2 05 24 5 071
Kabhrenitya Chandeshwari 524 2 05 24 5 038
Kanpur Kalapani 524 2 05 24 5 013
Kapali Bhumaedanda 524 2 05 24 5 063
Kattike Deurali 524 2 05 24 5 006
Katunjebesi 524 2 05 24 5 014
Khaharepangu 524 2 05 24 5 030
Kharelthok 524 2 05 24 5 081
Kharpachok 524 2 05 24 5 022
Kolanti 524 2 05 24 5 074
Koshidekha 524 2 05 24 5 080
Kuruwas Chapakhori 524 2 05 24 5 012
Kushadevi 524 2 05 24 5 062
Madankundari 524 2 05 24 5 007
Mahadevsthan Mandan 524 2 05 24 5 072
Mahadevtar 524 2 05 24 5 031
Mahendrajyoti Bansdol 524 2 05 24 5 065
Majhipheda 524 2 05 24 5 008
Mangaltar 524 2 05 24 5 023
Mathurapati Phulbari 524 2 05 24 5 039
Mechchhe 524 2 05 24 5 015
Methinkot 524 2 05 24 5 016
Milche 524 2 05 24 5 045
Nangregagarche 524 2 05 24 5 009
Nasikasthan Sanga 524 2 05 24 5 056
Naya Gaun Deupur 524 2 05 24 5 061
Panauti Municipality 524 2 05 24 3 002
Panchkhal 524 2 05 24 5 073
Patlekhet 524 2 05 24 5 040
Phalametar 524 2 05 24 5 048
Phalete 524 2 05 24 5 082
Phoksingtar 524 2 05 24 5 002
Pokhari Narayansthan 524 2 05 24 5 017
Purana Gaun Pokhari 524 2 05 24 5 041
Rabiopi 524 2 05 24 5 066
Ryale Bihawar 524 2 05 24 5 064
Saldhara 524 2 05 24 5 049
Salle Blullu 524 2 05 24 5 083
Salme Taldhunga 524 2 05 24 5 050
Sangkhupatichaur 524 2 05 24 5 018
Sanuwangthali 524 2 05 24 5 010
Saping 524 2 05 24 5 084
Sarmathali 524 2 05 24 5 019
Sarsyunkharka 524 2 05 24 5 001
Sathigharbhagawati 524 2 05 24 5 085
Sharada (Batase) 524 2 05 24 5 043
Shikhar Ambote 524 2 05 24 5 033
Simthali 524 2 05 24 5 087
Sipali Chilaune 524 2 05 24 5 024
Sisakhani 524 2 05 24 5 034
Syampati Simalchaur 524 2 05 24 5 044
Thulo Parsel 524 2 05 24 5 020
Tukuchanala 524 2 05 24 5 057
Ugrachandinala 524 2 05 24 5 055
Ugratara Janagal 524 2 05 24 5 058
Walting 524 2 05 24 5 021
Wanakhu 524 2 05 24 5 026
Personal tools