Doti (District)

From PlanetNepal

Jump to: navigation, search

Information

Sub divisions

Village DC p-codes for Doti district
Village DC Name P-code
Baglek 524 5 13 70 5 009
Banjhkakani 524 5 13 70 5 015
Banlek 524 5 13 70 5 022
Barchhain 524 5 13 70 5 037
Barpata 524 5 13 70 5 016
Basudevi 524 5 13 70 5 026
Bhumirajmadaun 524 5 13 70 5 048
Chamarachautara 524 5 13 70 5 042
Chhapali 524 5 13 70 5 010
Chhatiwan 524 5 13 70 5 031
Dahakalikasthan 524 5 13 70 5 017
Daud 524 5 13 70 5 011
Dhanglagaun 524 5 13 70 5 038
Dhirkamadaun 524 5 13 70 5 043
Dipayal Silgadhi Municipality 524 5 13 70 3 001
Durgamadaun 524 5 13 70 5 049
Gadsera 524 5 13 70 5 032
Gaguda 524 5 13 70 5 044
Gairagaun 524 5 13 70 5 003
Gajari 524 5 13 70 5 004
Ghanteshwar 524 5 13 70 5 033
Girichauka 524 5 13 70 5 012
Jijodamadaun 524 5 13 70 5 023
Kadamadaun 524 5 13 70 5 005
Kalena 524 5 13 70 5 001
Kalikasthan 524 5 13 70 5 018
Kanachaur 524 5 13 70 5 045
Kaphalleki 524 5 13 70 5 050
Kedar Akhada 524 5 13 70 5 046
Khaptad National Park 524 5 13 70 9 001
Khatiwada 524 5 13 70 5 013
Khirsain 524 5 13 70 5 006
Ladagada 524 5 13 70 5 002
Lamikhal 524 5 13 70 5 019
Lana Kedareshwar 524 5 13 70 5 039
Latamadaun 524 5 13 70 5 024
Laxminagar 524 5 13 70 5 034
Mannakapadi 524 5 13 70 5 040
Mudbhara 524 5 13 70 5 028
Mudegaun 524 5 13 70 5 029
Nirauli 524 5 13 70 5 035
Pachnali 524 5 13 70 5 030
Pokhari 524 5 13 70 5 007
Ranagaun 524 5 13 70 5 025
Sanagaun 524 5 13 70 5 008
Saraswatinagar 524 5 13 70 5 036
Sataphari 524 5 13 70 5 047
Simchaur 524 5 13 70 5 041
Tijali 524 5 13 70 5 021
Tikhatar 524 5 13 70 5 027
Toleni 524 5 13 70 5 014
Personal tools