Darchula (District)

From PlanetNepal

Jump to: navigation, search

Information

Sub divisions

Village DC p-codes for Darchula district
Village DC Name P-code
Bhagawati 524 5 14 75 5 015
Boharigaun 524 5 14 75 5 036
Bramhadev 524 5 14 75 5 009
Byas 524 5 14 75 5 001
Chhapari 524 5 14 75 5 010
Dandakot 524 5 14 75 5 018
Dattu 524 5 14 75 5 014
Dethala 524 5 14 75 5 040
Dhap 524 5 14 75 5 013
Dhari 524 5 14 75 5 008
Dhaulakot 524 5 14 75 5 004
Dhuligada 524 5 14 75 5 033
Ghunsa 524 5 14 75 5 023
Gokuleshwar 524 5 14 75 5 037
Guljar 524 5 14 75 5 025
Gwani 524 5 14 75 5 035
Hikila 524 5 14 75 5 006
Hunainath 524 5 14 75 5 017
Huti 524 5 14 75 5 007
Iyarkot 524 5 14 75 5 031
Kati (Kante) 524 5 14 75 5 011
Khalanga 524 5 14 75 5 012
Khandeshwari 524 5 14 75 5 024
Khar 524 5 14 75 5 032
Kharkanda 524 5 14 75 5 021
Lali 524 5 14 75 5 020
Latinath 524 5 14 75 5 028
Malikarjun 524 5 14 75 5 016
Pipalchaur 524 5 14 75 5 005
Ranishikhar 524 5 14 75 5 041
Rapla 524 5 14 75 5 002
Ritthachaupata 524 5 14 75 5 038
Sarmauli 524 5 14 75 5 039
Seri 524 5 14 75 5 029
Shankarpur 524 5 14 75 5 022
Shikhar 524 5 14 75 5 034
Sipti 524 5 14 75 5 030
Sitaula 524 5 14 75 5 026
Sunsera 524 5 14 75 5 003
Tapoban 524 5 14 75 5 027
Uku 524 5 14 75 5 019
Personal tools