Chitawan (District)

From PlanetNepal

Jump to: navigation, search

Information

Sub divisions

Village DC p-codes for Chitawan district
Village DC Name P-code
Ayodhyapuri 524 2 06 35 5 036
Bachhauli 524 2 06 35 5 013
Baghauda 524 2 06 35 5 034
Bhandara 524 2 06 35 5 005
Bharatpur Municipality 524 2 06 35 3 001
Birendranagar 524 2 06 35 5 009
Dahakhani 524 2 06 35 5 014
Darechok 524 2 06 35 5 024
Divyanagar 524 2 06 35 5 025
Gardi 524 2 06 35 5 033
Gitanagar 524 2 06 35 5 030
Gunjanagar 524 2 06 35 5 026
Jagatpur 524 2 06 35 5 032
Jutpani 524 2 06 35 5 020
Kabilas 524 2 06 35 5 015
Kathar 524 2 06 35 5 006
Kaule 524 2 06 35 5 022
Khairhani 524 2 06 35 5 010
Korak 524 2 06 35 5 002
Kumroj 524 2 06 35 5 012
Lothar 524 2 06 35 5 003
Mangalpur 524 2 06 35 5 016
Meghauli 524 2 06 35 5 027
Narayanpur (Fulbari) 524 2 06 35 5 017
Padampur 524 2 06 35 5 011
Parvatipur 524 2 06 35 5 029
Patihani 524 2 06 35 5 031
Ratnanagar Municipality 524 2 06 35 3 002
Royal chitwan National Park 524 2 06 35 9 001
Shaktikhor 524 2 06 35 5 021
Sharadanagar 524 2 06 35 5 018
Shukranagar 524 2 06 35 5 028
Siddhi 524 2 06 35 5 001
Personal tools